Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Aktualności:

Fundacja szuka pracowników
14.06.2017 11:57 Fundacja Aktywności Lokalnej poszukuje kadry (wychowawców, pedagogów, psychologów,animatorów, socjoterapeutów) do prowadzenia działań aktywizujących młodzież (z uwzględnieniem aspektów socjoterapii) w oparciu o model tzw. Klubów Aktywności Rozmaitych oraz animacji lokalnej.

>> więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu
14.06.2017 09:55 Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie informuje, że w dniu 14 czerwca 2017r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie, na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie nieruchomości przyległej oznaczonej nr 170/5 i 171/9 położonej w Kłodzie.

>> więcej

PKP - informuje
13.06.2017 14:13 PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. informuje o rozpoczęciu likwidacji przejazdów kolejowo - drogowych : w km 88,271 linii kolejowej nr 271 Wrocław Główny - Poznań Główny dz. nr 259/1, w miejscowości Kłoda; w km 216,365 linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice, dz. nr 30, w miejscowości Robczysko stanowiących skrzyżowania z drogami polnymi, w przypadku, gdy nie otrzyma zgłoszenia na użytkowanie przejazdu kat. „F"

>> więcej

ZUS - emerytura dla nauczycieli
09.06.2017 16:12 Nauczyciele skorzystają na obniżeniu wieku emerytalnego. Przepisy obniżające od 1 października br. wiek emerytalny, to zmiany również dla nauczycieli, wydłuża się bowiem okres ubiegania się o emeryturę z Karty Nauczyciela. W wyniku zainteresowania środowiska nauczycielskiego zmianami, ZUS podjął decyzję o organizacji dla tej grupy zawodowej lokalnych konsultacji merytorycznych.

>> więcej

Informacja Burmiatrza Miasta i Gminy
09.06.2017 16:11 Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie w dniu 16 czerwca 2017 roku (piątek) będzie NIECZYNNY.

>> więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
07.06.2017 14:45 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. o zgromadzeniu dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa szlaku Bojanowo - Rydzyna od km 76.150 do km 85.824 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, architektury, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych do km 85+760, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

>> więcej

Prace przy budowie oczyszczalni
07.06.2017 13:59 Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 5 225 647,45 zł. Koszt całości inwestycji wyniesie 10 206 780,11 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Oś Priorytetowa 4 "ŚRODOWISKO". Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Rydzyna wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kłoda.

>> więcej

Ogłoszenie WKU Leszno
05.06.2017 09:31 W związku z uruchomieniem służby przygotowawczej we wrześniu w 2017 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe.

>> więcej

Burmistrz z absolutorium
01.06.2017 10:20 Na XXX Sesji Rada Miejska Rydzyny w dniu 31 maja br. udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Kornelowi Malcherkowi za wykonanie budżetu Gminy Rydzyna w 2016 rok.

>> więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
18.05.2017 12:05 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2017 r. o zgromadzonej dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa szlaku Korzeńsko - Leszno od km 59.693 do km 94.750 w zakresie linii napowietrzno - kablowej średniego napięcia 15 kV do km 95+069.Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń"

>> więcej

PierwszyPoprzedni 3 4 5 6 7 NastępnyOstatni

Życzenia Świąteczne