Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Rolnictwo

Dobrze rozwinięte rolnictwo jest jednym z atutów Rydzny. Dużą część powierzchni gminy zajmują użytki rolne oraz lasy. W gospodarce rolnictwo odgrywa znaczącą rolę. Wyraża się to wysokim udziałemw zatrudnieniu, produkcji i dochodach mieszkańców. W strukturze władania ziemią dominuje własność prywatna, a przeciętna wielkość gospodarstwa jest korzystniejsza niż w kraju. W ostatnich latach wzrosła powierzchnia gospodarstw indywidualnych, głównie gruntów ornych.

Wysokotowarowa produkcja rolnicza sprzyja rozwojowi przetwórstwa rolno-spożywczego. Większość rolników uprawia pszenżyto, żyto, pszenicę, mieszanki zbożowe oraz buraki cukrowe. W gminie uprawia się także rzepak oraz kukurydzę. Większy niż przeciętnie w kraju jest obszar uprawy warzyw.
W produkcji zwierzęcej przeważa hodowla trzody chlewnej. W plonach zbóż, hodowli trzody chlewnej i bydła, Rydzyna wraz z całym regionem leszczyńskim zajmuje czołowe miejsce w Wielkopolsce. Znaczna część gospodarstw uzyskuje plony zbliżone do osiąganych w krajach Europy Zachodniej. Wieś jest dobrze wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej, a poziom nasycenia podstawowymi maszynami rolniczymi przewyższa średnią krajową. Coraz większy wpływ na gospodarkę gminy mają przedsiębiorstwa świadczące usługi dla rolnictwa. 

 


 

 

Życzenia Świąteczne