Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Oświata

Historia rydzyńskiego szkolnictwa jest długa i bogata. Już w XVI wieku istniała tu szkółka parafialna. Bardzo ważny dla dziejów miasta był schyłek wieku XVIII, kiedy to w 1774 roku książę August Sułkowski, zgodnie z duchem zaleceń Komisji Edukacji Narodowej, założył szkołę prowadzoną przez księży pijarów. W jednym z budynków owej szkoły, działającej do 1820 roku, mieści się dziś główna siedziba Szkoły Podstawowej w Rydzynie. Przez prawie cały wiek XIX i dwa z okładem dziesięciolecia wieku
XX działały w Rydzynie dwie szkoły powszechne: katolicka i ewangelicka. Dwudziestolecie międzywojenne to okres działania w mieście znakomitego gimnazjum Fundacji Sułkowskich. Gimnazjum powstałe w roku 1928 zostało przekształcone w 1934 roku na Liceum i Gimnazjum im. Sułkowskich. Wraz z internatem działało do wybuchu II wojny światowej.

Nowy rozdział szkolnej historii rozpoczął się 4 czerwca 1972 roku, w którym to dniu uroczyście nadano Szkole Podstawowej w Rydzynie imię 17. Pułku Ułanów. Obecnie Szkoła Podstawowa w Rydzynie jest największą tego typu placówką w gminie. Znacznie później szkolnictwo rozwijało się w pozostałych miejscowościach gminy. Szkoła w Dąbczu była niegdyś szkołą katolicką, w której uczyły się dzieci polskie i niemieckie. Od października 1923 roku uczniowie podzieleni zostali na dwa oddziały: polski i niemiecki. W 1925 roku połączono ich w dwuklasową szkołę z językiem polskim jako wykładowym.

Po II wojnie młodzież polska powróciła do szkoły i uczyła się w czterech klasach. 1 Września 1991 roku szkoła uzyskała samodzielność. Obecnie uczniowie uczą się w dwóch budynkach. W Kaczkowie szkoła podstawowa została utworzona dopiero po wojnie. W 1960 roku została przekształcona w pełną, siedmioklasową szkołę podstawową. W 1996 roku zakończono remont dawnego budynku spichlerza w Rojęczynie, gdzie zostały przeniesione klasy I-III. Od tego czasu szkoła mieści się w dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach. 
Najmłodszą ze szkół jest Gimnazjum w Rydzynie, które rozpoczęło swoją działalnoś 1 września 1999 roku. Do szkoły uczęszczają dzieci z Rydzyny oraz wszystkich sołectw z terenu gminy.
 


 

Życzenia Świąteczne