Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Działania

Właściciele obiektów zabytkowych z terenu gminy Rydzyna mogą co roku ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowych obiektach. Każdego roku wnioski należy składać do 15 marca. Dotacja z budżetu gminy może wynieść maksymalnie do 50 %.


Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 2006 roku, dotacją mogą być wsparte inwestycje przy obiektach w złym stanie technicznym, które posiadają znaczenie historyczne, artystyczne i kulturowe. 

Do wniosku o dofinansowanie należy obowiązkowo dołączyć: 

1) Decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty, 
2) Dokument potwierdzający tytuł do władania zabytkiem (wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej), 
3) Dokumentację fotograficzną obiektu, 
4) Decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót, 
5) Projekt i pozwolenie na budowę, 
6) Program prac. 

Plik do pobrania: uchwal_rady_miejskiej_rydzyny_zabytki.pdf
Plik do pobrania:
uchwal_rady_miejskiej_rydzyny_zabytki_-_zmiana_2015.pdf
Plik do pobrania: zabytki_zalacznik_nr_2_do_uchwaly_sprawozdanie.pdf
Plik do pobrania: zabytki_zalacznik_nr_1_do_uchwal_wniosek.pdf

 

 

Życzenia Świąteczne